OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Úvod
 
Úvod...
 
                      Dobrovoľný hasičský zbor v Beňadove
 
  Prvá zmienka o založení dobrovoľného hasičského zboru sa datuje od r. 1935, kedy bolo rozhodnuté, že sa v obci založí Dobrovoľný hasičský zbor. Pre nedostatok finančných prostreidkov nebolo možné pristúpiť k zriadeniu tohto zboru. Až v roku 1936 bol v obci založený hasičský zbor, ktorý mal veliteľa a dev äť členov. Prvým veliteľom bol zvolený Ignác Trebeľ.
Medzi zakladajúcich členov patrili Štefan Lúka, Martin Podstrelený, Štefan Majdík, Florián Páterek, Matej Vraňák, František Klimek, Cyril Páterek a Ignác Rambala.
  Hasičský zbor obce, ktorý na papirti už existoval, ale žiadnu činnosť nevykazoval, bol22. sep. 1937 reorganizovaný a za veliteľa bol zvolený Vendelín Ondrek. Reorganizovaný požiarny zbor mal osem členov. Tento požiarny zbor nemal ešte striekačku a v prípade požiadu zasahoval dostupným náradím z domácnotí(vedrá, háky, rebríky a pod.). Vendelín Ondrek vykonával funkciu veliteľa hasičského zboru do roku 1950. V tomto roku bol za veliteľa zvolený Jozef Páterek. Zmenili sa aj členovia, ktorí boli doteraz: Jozef Zvrteľ, Rudolf Babečka, Štefan Protuš, Pavol Sadľák, Martin Ondrek, Karol Bugaj a Vendelín Ondrek. V roku 1952 bola postavená drevená požiarna zbrojnica. Hasičský zbor pracoval bez technickej výstroje do roku 1954, kedy z obce Mútne bola presunutá ručná štvorkolesová striekačka s výbavou. Od tejto doby začal požiarny zbor nacvičovať zásady pri požiaroch. Táto striekačka mala jednu nevýhodu, tlak vody bol závistlý od sily chlapov, ktorí ju ťahali a voda sa musela do striekačky plniť vedrami. Striekačka nemala samostatné sanie.
  V roku 1956 bola do obce z okresu pridelená motorová striekačka PPS 4, ktorá už bola modernejšieho typu. K tejto striekačke boli dodané savice, hadice, prúdnice. V tomto čase bola organizácia DPZ vyhodnotená ako jedna z najlepších v rámci námestovského okresu.
V roku 1960 bol za veliteľa požiarneho zboru zvolený Štefan Protuš a Jozef Páterek za strojníka. Členovia ostali tí istí. MOtorková striekačka PPS 4 sa používala do roku 1962, kedy bola obci pridelená silnejšia striekačka PPS 8 s kompletným vybavením. Z dôvodu nevyhovujúcich priestorov pre požiarnu ochranu bola v roku 1964 postavená garáž a sklad požiarnej techniky, ktoré boli súčasťou nového kultúrneho domu. Do tejto výstavby sa zapájali aktívne aj požiarnici.
  Rok 1965 bo významným pre DPZ v Beňadove a to tým, že konečne sa jeho členovia mohli zúčastňovať súťaží a pomoci pri požiaroch aj mino obce. V tomto roku bolo pridelené požiarne vozidlo zn. ERENA. Prvým vodičom tohto vozidla bol Rudolf Triebeľ.
  Za veliteľa Štefana Protuša vzrástol aj počet členov. Prijali sa hlavne mladší členovia.
Boli to: Rudolf Páterek, Rudolf Hušľa, Augustín Hušľa, Ján Pepucha, Stanislav Pepucha, Martin Hušľa, Anton Ondrek, Ernest Bugaj, Viktor Vraňák, Miroslav Motýľ a iní. V tomto období sa v obci vybudovala aj prvá protipožiarna nádrž. Táto nádrž bola vybudovaná z drevených klád. Nádrž mala obsah 60 m³ vody.
  V roku 1966 bol za veliteľa zvolený Rudolf Páterek, ktorý bol veľmi iniciatívny a za jeho velenia sa zvýšila pripravenosť DPZ na zásahy proti požiarom a živelným pohromám.
V tejto dobe mal DPZ 20 členov.
  V roku 1968 bola obci pridelená dalšia motorová striekačka PPS 8 a motorové vozidlo Tatra605. V tomto období sa zvýšil počet členov na 40. K novým členom pribudli: Ladislav Kováľ, Vendelín Triebeľ, Ladislav Páterek, Eduard Motíľ, Vladislav Budaj, Anton Majda, Štefan Majda, Anton Triebeľ a iní.
  V roku 1972 bol za veliteľa  zvolený Vendelín Triebeľ, za predsedu DPZ Vladislav Kováľ, za strojníka Stanislav Majda. V tomto období prebehla celková reorganizácia DPZ. Vyradili sa z členstva málo aktívni členovia, ktorí namali záujem o prácu v DPZ. Po tejto zmene ostalo v zbore 22 členov. V tomto období bola zrekonštruovaná požiarna nádrž. Drevené klady, z ktorých bola nádrž vybudovaná,   už nespĺňali požiadavky a preot vola celá nádrž prestavaná. Na výstavbu sa požili panely a zvýšilo sa aj množstvo vody na 80m³. Nakoľko motorové striekačky PPS 8 už nespĺňali požiadavky potrebné pri zásahoch, hlavne čo sa týkalo tlaku a množstva vody, bola DPZ v roku 1981 pridelená motorová striekačka PPS-12R. V roku 1987 bolo DPZ pridelené motorové vozidlo ROBUR. Všetky motorové vozidlá, ktoré boli DPZ pridelené mali jednu nevýhodu, že to boli vozidlá, ktoré boli staršie a bol veľký problém zohnať  náhradné diely. V roku 1989 bolo DPZ pridelené motorové vozidlo DA 12 AVIA 31.  Nebolo nové, ale bolo po generálnej oprave. Toto vozidlo ma DPZ aj v súčastnosti. Vendelín Triebeľ vykonával funkciu veliteľa do roku 1994.
  V tomto roku bol zvolený nový výbor DPZ a Obecným zastupiteľstvom bol tento výbor schválený v tomto zložení.
  Výbor DPZ v Beňadove:
                                                                                Predseda:  Vladislav Kováľ
                                               Veliteľ:  Ľubomír Triebeľ
                                              Strojník:  Jozef Šubjak
                                       Preventivár:  Miroslav Kubaľák
                                          Pokladník:  Anton Triebeľ
                              Referent mládeže:  Eduard Motýľ
                                              Revízor:  Vendelín Triebeľ
 
Dlhšiu dobu sa uvažovalo o vybudovaní protipožiarnej nádrže na hornom konci obce. V prípade vzniku požiaru na hornom konci otok, ktorý preteká cez obec, v letných mesiacoch vysychá, v zimnom období zamŕza. Z tohto dôvodu nie je dostatok vody v prípade požiaru. Vyčerpajú sa všetky studne a občania nemajú vodu pre vlastnú potrebu. V obci nie je vybudovaný vodovod.
  Preto sa v roku 1998 na hornom konci obce vybudovala druhá protipožiarna nádrž.
Nádrž má obsah 100m³  vody. Touto nádržou sa uvedený problém vyriešil.
 
 
 
 
 
Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok